تردد بیش از ۱۳۹ هزار مسافر از پایانه مرزی تمرچین

تردد بیش از ۱۳۹ هزار مسافر از پایانه مرزی تمرچین

 در ۲ ماهه گذشته از سال جاری ۱۳۹ هزار و ۸۴۴ نفر مسافر ایرانی و خارجی از پایانه مرزی تمرچین تردد کرده اند، میزان تردد مسافر از این پایانه نسبت به مدت زمان سال گذشته که بیش از ۱۱۳ هزار نفر بود، افزایش ۲۳.۱۳ درصدی را دارد.