1. نوشته هایی با برچسب coup d’état
کودتای نظامی در سودان

ارتش سودان تصمیم گرفت عمر البشیر، رئیس جمهور این کشور را از همه سمت های خود برکنار کرده و همچنین کابینه وزیران این کشور را کنار بگذارد.

هاست" title="تبلیغات">تبلیغات
هاست" title="تبلیغات">تبلیغات
تبلیغات