1. نوشته هایی با برچسب روزنامه اطلاعات
درد بیسوادی باسوادان !

روزنامه اطلاعات ، بیسوادی  برخی دانشجویان  و  حتی استادان  دانشگاه های ایران  و  کم ارزش  شدن علم و دانش در دانشگاه های ا یران  که  به امری  معمولی و  روزمره تبدیل شده است  را طی یک گزارش جالب  و خواندنی  منتشر کرده است.این گزارش در زیر می آید: 

التزام به اسلام و ولایت فقیه  با کدام معیار؟

در صحنه سیاست امروز ایران، گروهی سعی دارند تا با ایجاد وضعیت تک صدایی به پایه ها واصول مترقی حکومت یعنی استقلال،آزادی ،جمهوریت و اسلامیت نظام حمله کرده وبا تضعیف بعضی از این اصول ،چهره انقلاب را در اذهان عمومی مخدوش سازند 

هاست" title="تبلیغات">تبلیغات
هاست" title="تبلیغات">تبلیغات
تبلیغات