1. نوشته هایی با برچسب رشیدی مطلق
التزام به اسلام و ولایت فقیه  با کدام معیار؟

در صحنه سیاست امروز ایران، گروهی سعی دارند تا با ایجاد وضعیت تک صدایی به پایه ها واصول مترقی حکومت یعنی استقلال،آزادی ،جمهوریت و اسلامیت نظام حمله کرده وبا تضعیف بعضی از این اصول ،چهره انقلاب را در اذهان عمومی مخدوش سازند 

هاست" title="تبلیغات">تبلیغات
هاست" title="تبلیغات">تبلیغات
تبلیغات