1. نوشته هایی با برچسب رادیوی ضدّانقلاب
شبکه استانی دنا ومسئولان استان، خواهان گرایش مردم به سوی ماهواره هستند!

مسئولین محترم استانی ما وبه خصوص مدیرکل محترم صداو سیمای استان باید درتسریع روند افتتاح تلویزیون دیجیتال در سراسر استان ،تلاش بیشتری نموده تا مردم وبه خصوص کودکان و نوجوانان گچساران ودیگر مناطق استان نیز بتوانند از برنامه های متنوع صداوسیما استفاده نمایند واز تبعیض در داشتن امواج رسانه ای در رنج وحسرت نباشند.

هاست" title="تبلیغات">تبلیغات
هاست" title="تبلیغات">تبلیغات
تبلیغات