تاریخ: ۱۵:۳۸ :: ۱۳۹۱/۰۷/۰۸
چرا  چراغ های راهنمایی ورانندگی شهر گچساران، مدت زیادی است از کار افتاده اند؟

استفاده از چراغ راهنمایی و لزوم توجه به مقررات این چراغ ها،در درازمدت می تواند ضمن ایجاد فرهنگ صحیح رانندگی در میان رانندگان ،بر کاهش حوادث ناگوار و نیز کاهش بار ترافیکی در شهر ،موثر باشد، البته این امر با پشتیبانی شهرداری برای سرویس ونگهداری مستمرچراغ ها ونیز پلیس راهنمایی و رانندگی برای حضور در […]

استفاده از چراغ راهنمایی و لزوم توجه به مقررات این چراغ ها،در درازمدت می تواند ضمن ایجاد فرهنگ صحیح رانندگی در میان رانندگان ،بر کاهش حوادث ناگوار و نیز کاهش بار ترافیکی در شهر ،موثر باشد، البته این امر با پشتیبانی شهرداری برای سرویس ونگهداری مستمرچراغ ها ونیز پلیس راهنمایی و رانندگی برای حضور در کنار چراغ ها واعمال قانون ،میسرخواهد شد.

شهرگچساران با دارابودن ترافیک سنگین و چندین هزار خودرو در خیابان های خود ، تنها در 5تقاطع یا چهار راه خود ،چراغ راهنمایی و رانندگی سالم و قابل استفاده دارد!
درحالی که ترافیک سنگین در شهر و به خصوص خیابان ها مرکزی شهر و نیز میدان نماز(سرباز سابق) قابل مشاهده می باشد، چراغ راهنمای میدان پرترافیک وشلوغ نماز ،چند روزی است که دچار مشکل شده و کاملاً خاموش شده است و در برخی مواقع تنها چراغ یکی از مسیر های ورودی به میدان شروع به کار می کند ویا بعضاً شاهد همزمانی روشن بودن چراغ سبز در همه مسیر های آن هستیم که این امر نیز موجب سردرگمی واسترس بیشتر رانندگان می شود.
چراغهای راهنمایی در چهار راه بسیج(مسجد صاحب الزمان)، میدان زندان،چهار راه ومسیر ارتباطی از منطقه شرکتی به بهشت زهرا(سابق)و… ،مدت های مدیدی است که از کار افتاده اند و رانندگان محترم بر اساس میل و یا احترام متقابل به عبور ومرور در این مسیر ها می پردازند وهرلحظه امکان وقوع حوادث خسارت بار وناگوار تصادف را باید در این مسیر های اصلی وپرتردد وجود دارد.
چه مسئول سرویس ونگهداری چراغ های راهنمایی ورانندگی است؟
چرا برخی چراغ های راهنمایی ورانندگی، مدت زیادی است خاموش شده اند؟
در حالی که با آغاز مهر وبازگشایی مدارس،برحجم ترافیک در شهر افزوده شده است و مأموران پلیس راهنمایی و رانندگی نیز از ساعات اولیه صبح وقبل از ساعت 7صبح در میادین ،تقاطع ها ومسیر های اصلی وپرترافیک مستقر شده اند اما باید به صراحت گفت که کارایی 1چراغ راهنمایی و رانندگی سالم و روشن ،بیشتر وبهتر از حضور چندین مأموری است که می خواهند با سوت زدن به کنترل ترافیک بپردازند.
اگر چراغ های راهنمایی موجود در مسیر های مهم شهر ،بازسازی شده و شروع به کار کنند و از سوی دیگر در تقاطع های مهم دیگر شهر مانند بازار میوه فروشان و… نیز چراغ راهنمایی و رانندگی نصب گردد ، می توان امیدوار بود که بدون حضور و یا با کمترین حضور مأمورین محترم وسختکوش راهنمایی ورانندگی ،ترافیک شهری روانتر شده و قوانین ومقررات راهنمایی و رانندگی نیز بهتر رعایت گردد.
به نظر می آید وظیفه نصب ،تعمیر وسرویس ونگهداری چراغ های راهنمایی ورانندگی بر عهده شهرداری گچساران می باشد که مشخص نیست چرا تا کنون برای رفع مشکلات این چراغ های راهنمایی اقدامی صورت نداده اند.
استفاده از چراغ راهنمایی و لزوم توجه به مقررات این چراغ ها،در درازمدت می تواند ضمن ایجاد فرهنگ صحیح رانندگی در میان رانندگان ،بر کاهش حوادث ناگوار و نیز کاهش بار ترافیکی در شهر ،موثر باشد، البته این امر با پشتیبانی شهرداری برای سرویس ونگهداری مستمرچراغ ها ونیز پلیس راهنمایی و رانندگی برای حضور در کنار چراغ ها واعمال قانون ،میسرخواهد شد.

به هرحال امید است شهردار محترم وفعال گچساران ونیز پلیس راهنمایی ورانندگی به فکر مردم وجان و مال رانندگان این شهر باشند وضمن تسریع در رفع مشکل چراغ های راهنمایی خاموش و از کار افتاده، در بهبود حمل ونقل شهری و رضایت مردم صبور گچساران ،کوشا باشند.

پاسخی بگذارید