۲۱:۱۹:۱۵ - شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۹
پرونده « اکبر طبری » دارای ابعادی غیر اقتصادی است
ه‌نظر می‌رسد پرونده موسوم به طبری دارای ابعادی غیر اقتصادی هم هست 영화좋아 다운로드. بدون وجود شبکه‌هایی فعال در هر سه قوه و چه بسا نهادهای دیگر بعید است فسادی شکل بگیرد که یک متهمش در  رومانی از دنیا رانده شود Gunmetal download. نکند سر و ته پرونده زده شود.   اقلیم زاگرس به نقل […]

ه‌نظر می‌رسد پرونده موسوم به طبری دارای ابعادی غیر اقتصادی هم هست 영화좋아 다운로드. بدون وجود شبکه‌هایی فعال در هر سه قوه و چه بسا نهادهای دیگر بعید است فسادی شکل بگیرد که یک متهمش در  رومانی از دنیا رانده شود Gunmetal download. نکند سر و ته پرونده زده شود.پرونده «اکبر طبری» دارای ابعادی غیر اقتصادی است

 

اقلیم زاگرس به نقل از مهر:   مشاور رئیس جمهور گفت: به ‌نظر می‌رسد پرونده موسوم به طبری دارای ابعادی غیر اقتصادی است Movie Emergency Download.

حسام الدین آشنا مشاور رئیس‌جمهور در صفحه شخصی خود در توئیتر با اشاره به مرگ قاضی منصوری در رومانی نوشت: «به‌نظر می‌رسد پرونده موسوم به طبری دارای ابعادی غیر اقتصادی هم هست.»

وی افزود: «بدون وجود شبکه‌هایی فعال در هر سه قوه و چه بسا نهادهای دیگر بعید است فسادی شکل بگیرد که یک متهمش در  رومانی از دنیا رانده شود Kingsman 2 Korean subtitles. نکند سر و ته پرونده زده شود. لطفا مراقب ⁧داروی نظافت⁩ باشید.»

منبع:
تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب