تاریخ: ۲:۰۲ :: ۱۳۹۱/۰۱/۲۸
پایان سال جهاد اقتصادی وعقب ماندگی بیشتر گچساران !

در سال 1390،مسئولین دولتی شهرستان گچساران به جای جهاد اقتصادی ،بیشتر وقت خود را صرف جهاد قبیله ای در تقسیم مشاغل ومنابع دولتی وعمومی برای اطرافیان خود کردند وبرای مثال شرکت نفت وگاز گچساران که یکی از بزرگترین ومهمترین شرکت های نفت وگاز کشور می باشد را به شرکت انحصاری قبیله… تبدیل ساخته و بیشتر […]

در سال 1390،مسئولین دولتی شهرستان گچساران به جای جهاد اقتصادی ،بیشتر وقت خود را صرف جهاد قبیله ای در تقسیم مشاغل ومنابع دولتی وعمومی برای اطرافیان خود کردند وبرای مثال شرکت نفت وگاز گچساران که یکی از بزرگترین ومهمترین شرکت های نفت وگاز کشور می باشد را به شرکت انحصاری قبیله… تبدیل ساخته و بیشتر استخدام ها ونیز تغییرات صورت گرفته در این شرکت عظیم بر اساس وابستگی های قومی ،قبیله ای ونیز تعهدات سیاسی وجناحی ،انجام گرفته است.

سال 1390 به پایان رسید اما این سال که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال جهاد اقتصادی نامیده شده بود،هرگز با فرمایشات و رهنمودهای ایشان مطابقت نداشت.
رهبرمعظم انقلاب در پیام نوروزی سال 90 ،از همه مسئولان کشور وبه خصوص قوه مجریه خواستند تا با مجاهدت اقتصادی ،در عرصه اقتصاد، حرکت جهشی ومجاهدانه داشته باشند .اما دولت دهم ونیز دیگر قوای کشور در سال 90،بیشتر هم وغم خود را مصروف مباحث سیاسی کرده وتاکیدات رهبر انقلاب در زمینه جهاد اقتصادی و رشد اقتصادی وتوسعه ایران را فراموش کرده اند،با وجود اعلام آمارهای متناقض از سوی دولت در زمینه اجرای فرمایشات رهبری ،اما وضعیت کشور ومردم در یک بررسی واقعی ومیدانی،با آمار منتشره از سوی دولت ،هم خوانی ندارد . وضعیت واقعی کشور نیزحاکی از عدم توجه مسئولین وبه خصوص دولت به رهنمود های رهبری وعدم اجرای برنامه های سند چشم انداز 20ساله و برنامه توسعه پنجم می باشد.
به رغم ادامه تحریم های 33 ساله غرب وبه خصوص امریکا برعلیه ایران وتشدیداین گونه تحریم ها وتهدید ها در سال 90،دولت ایران به یمن درآمد های نفتی از خزانه ای پر از پول برای توسعه کشور وجهاد اقتصادی برخورداربود.اما ویژگی بارز دولت های ایران از ابتدای استخراج نفت در ایران تا کنون که همان رانتیر بودن دولت می باشد،مانع اصلی بر سر راه رشد اقتصادی و توسعه ایران شده است.
در استان کهگیلویه وبویراحمد وبه خصوص شهرستان های گچساران وباشت ،وضعیت از دیگر نقاط کشور بدتر نیز می باشد،در حالی که مدیران ارشد ومسئولین سیاسی واقتصادی استان و شهر ستان گچساران ،مصاحبه ها وسخنرانی های بسیاری در مورد خدمت رسانی به مردم ومجاهدت وجهاد اقتصادی در شهرستان گچساران داشته اند ،اما این جهاد ومجاهدت اقتصادی در وضعیت شهرستان ونیز مردم ،نمود عینی وملموسی نداشته است.
در سال 1390،مسئولین دولتی شهرستان گچساران به جای جهاد اقتصادی ،بیشتر وقت خود را صرف جهاد قبیله ای در تقسیم مشاغل ومنابع دولتی وعمومی برای اطرافیان خود کردند وبرای مثال شرکت نفت وگاز گچساران که یکی از بزرگترین ومهمترین شرکت های نفت وگاز کشور می باشد را به شرکت انحصاری قبیله… تبدیل ساخته و بیشتر استخدام ها ونیز تغییرات صورت گرفته در این شرکت عظیم بر اساس وابستگی های قومی ،قبیله ای ونیز تعهدات سیاسی وجناحی ،انجام گرفته است.
در زمینه رشد اقتصادی ، مسئولان شهرستان معمولا آمار مختلفی که حاکی از بهبود وافزایش نرخ رشد اقتصادی شهرستان می باشد را اعلام می کنند ،اما این آمار ها مانند آمارهای اعلامی توسط مسئولین ارشد دولت که اغلب تخیلی وکاذب هستند ،غیر قابل باور وغیر واقعی هستند.در حالی که آمار دولتی حاکی از رشد اقتصادی بالای شهرستان وبه تبع آن توسعه شهرستان واستان می باشد،اما وجود دهها طرح نیمه کاره ودهها طرح فراموش شده دیگر ،شاهدی بر ضعف وناتوانی مدیران ومسئولین شهرستانی واستانی برای حرکت در مسیر توسعه دارد،طرح هایی مانند:
1- فرودگاه گچساران :که فرمانداران محترم بارها از بهره برداری قریب الوقوع آن خبر داده اند ولی تاکنون وآغاز سال1391 خبری از افتتاح آن نیست ،هرچند قرار بود با کاهش ارتفاع تپه های اطراف فرودگاه ،پرواز های این فرودگاه آغاز گردداما گویا حل مشکلات فرودگاه گچساران ،فراتر از توان مدیران ناکارامد شهرستان می باشد.
2-پتروشیمی گچساران :که اکنون 1دهه از طرح آن وبیش از 8سال از کلنگ زنی آن می گذرد وهرساله خبرهای مختلفی پیرامون اختصاص بودجه های لازم برای ساخت وتکمیل آن منتشر می گردد اما تاکنون جز 160هکتار اراضی فنس کشی شده وچند ساختمان نیمه کاره،اقدام مهمی برای ساخت پتروشیمی صورت نگرفته است.
3- پالایشگاه نفت گچساران: که در اوایل سال 1390 با انعقاد قرارداد سرمایه گذاری ،کلنگ آن به زمین زده شده اما تاکنون خبری پیرامون حتی 1درصد پیشرفت آن منتشر نشده است.
4- کارخانه ماشین سازی پارس گچساران: که به رغم تکمیل ساختمان ها وکارگاه های آن در سال 1388 و افتتاح صوری و تبلیغاتی آن در آستانه انتخابات ریاست جمهوری 1388،تاکنون به حال خود رها شده وخبری از آن اشتغال 650نفری مستقیم در این شرکت نیست.
5-طرح بیمارستان96 تختخوابی گچساران :که کلنگ زنی اولیه آن در سال 1386 بوده است وبه رغم گذشت 4سال ،تاکنون تکمیل نشده است ومردم هنوزگرفتار تنها بیمارستان شهر یعنی شهید رجایی هستند.
6- زیر گذر مرکز شهر گچساران :که با وجود گذشت بیش از 1سال از آغاز عملیات آن ، از کمترین پیشرفت در ساخت برخورداربوده وبا وجود تاکیدات استاندار محترم ،تاکنون نتیجه ای حاصل نشده و مشکلات ومعضلات بسیاری برای مردم وبخش اقتصادی بازار نیز به وجود آورده است.بسیاری از مسئولین به خصوص در شورای شهر اکنون به جای نظارت وپیگیری بیشتر و بهتر ،از توقف پروژه وپر کردن محل عملیات ،سخن می گویند!
7- 4بانده کردن مسیر بابامیدان به پل خیر آباد :که در آستانه سفر چهارم ریاست جمهوری ،بخشی از عملیات آن در 2مسیر کوتاه شروع شد اما اکنون مدتی است که عملیلات آن متوقف شده است.
8-سد و نیروگاه چم شیر:که باگذشت چند سال هنوز هم دچار مشکلات تامین اعتبار می باشد ودر حالت نیمه تعطیل قرار دارد.
دانشکده نفت گچساران،نیروگاه برق گچساران،و…
هرکدام از این طرح هامی توانستند با ایجاد اشتغال ،پاسخگوی بخشی از بیکاران جویای کار منطقه باشند و با تکمیل یا افتتاح آنها ،رشد وتوسعه شهرستان برای مردم ملموس وعینی می گردید.اما با توجه به روند نامناسب و نابسامان این طرح ها ، بسیاری از مردم گچساران ،دولت ومسئولان ارشد استانی وشهرستانی را عامل این عقب ماندگی ها دانسته واین طرح های نیمه کاره رانماد مدیریت ناتوان وفرسایشی دولت های نهم ودهم،نماد ظلم وغضب دولت برعلیه مردم گچساران می دانند.
مسئولین کشوری ،استانی وحتی شهرستان گچساران که همگی ادعای مدیریت و رهبری جهانی دارند،در مدیریت وتوسعه کشور ،استان وشهرستان خود مانده اند ومردم را ملعبه دست خود ساخته اند.مدیران استانی و نیز شهرستان گچساران را می توان نمونه بارز مدیران ناکارامد ،ناتوان وغیر متخصصی دانست که به جای رفع مشکلات وبهبود اوضاع به ایجاد چالش وبحران برای حکومت ونیز مردم می پردازند،بحران هایی که زمینه سازایجاد بحران های اساسی برای نظام جمهوری اسلامی ایران شده وممکن است به بحران های شدید اجتماعی وسیاسی نیز مبدل گردند.
به هرحال سال 1390پایان یافته است اما مسئولین هرگز نتوانستند منویات رهبری پیرامون جهاد اقتصادی را در کشور اجرایی کنند ،امیدواریم در سال جدید که از سوی رهبر معظم انقلاب،سال توليد ملى، حمايت از كار و سرمايه‌ ایرانی نامگذاری شده است ،مسئولین بتوانند در مسیر رشد وتوسعه ایران قرار کرفته واقدامات عملی اساسی صورت دهند.

 

پاسخی بگذارید

نظرات کاربران (0)

  1. رضا

    خدا لعنتشون کنه . فقط نفتو زیر پای مردم در میارن میبرن . دود حسرتشو میکنند توی چشم مردم .