۷:۲۰:۴۵ - پنجشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۸
معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان منصوب شد.
به پیشنهاد سید موسی خادمی استاندار لرستان و حکم وزیر کشور، محمود ثمینی به عنوان معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان منصوب شد   اقلیم زاگرس به نقل از خبرآنلاین:  طی حکمی از سوی وزیر کشو رمعاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان منصوب شد. محمود ثمینی به پیشنهاد استاندار لرستان به عنوان  معاون […]

به پیشنهاد سید موسی خادمی استاندار لرستان و حکم وزیر کشور، محمود ثمینی به عنوان معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان منصوب شدمعاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان منصوب شد

 

اقلیم زاگرس به نقل از خبرآنلاین:  طی حکمی از سوی وزیر کشو رمعاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان منصوب شد.

محمود ثمینی به پیشنهاد استاندار لرستان به عنوان  معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان منصوب شد.

بر پایه این گزارش، به پیشنهاد سید موسی خادمی استاندار لرستان و حکم وزیر کشور، محمود ثمینی به عنوان معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان منصوب شد.

سوابق معاون سیاسی جدید استان

ثمینی  سابقه سرپرستی معاونت سیاسی  را در خراسان شمالی دارد  و به جای قاسم ولی زاده که از ۶ ماه گذشته تاکنون سکان دستگاه سیاسی مدیریت ارشد استان را بر عهده داشت به لرستان آمده است.  

مدیرکل امنیتی استانداری خراسان شمالی؛ فرمانداری بجنورد و فرمانداری مینودشت از دیگر سوابق ثمینی است.

منبع:
تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب