تاریخ: ۱۸:۱۷ :: ۱۳۹۱/۰۳/۱۴
فیلترهای نظارتی ایران چگونه عمل می کنند،نمایندگان متخلف یا متقلب؟

ظهور وآشکار شدن نمونه هایی  از عدم نظارت وگزینش صحیح مانند منتخب شهرستان مبارکه و… می تواند ضعف ها وکاستی های نمایندگان استانی شورای نگهبان و دیگر مراجع نظارتی وگزینشی کشور را نمایان ساخته و  از سوی دیگر در مورد صلاحیت بسیاری  دیگر از نمایندگان حاضر در مجلس نیز سوألاتی را  به همراه داشته باشد. […]

ظهور وآشکار شدن نمونه هایی  از عدم نظارت وگزینش صحیح مانند منتخب شهرستان مبارکه و… می تواند ضعف ها وکاستی های نمایندگان استانی شورای نگهبان و دیگر مراجع نظارتی وگزینشی کشور را نمایان ساخته و  از سوی دیگر در مورد صلاحیت بسیاری  دیگر از نمایندگان حاضر در مجلس نیز سوألاتی را  به همراه داشته باشد.

 

انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در 12 اسفند با حضور گسترده مردم برگزار شده والبته درتعدادی از حوزه ها،مردم در دور دوم انتخابات نیز شرکت کردند .سرانجام مجلس نهم در تاریخ 7خرداد کار خود را رسماًشروع کرد.
اما آنچه در این دوره مهم وبرجسته نشان می دهد ،بررسی اعتبارنامه های بعضی از منتخبان مردم می باشد که از سوی دیگر منتخبان مجلس مورد اعتراضاتی اساسی قرار گرفته اند!
در صدر این اعتبار نامه های مشکوک، اعتبارنامه آقای علی ایرانپور منتخب مردم شهرستان مبارکه استان اصفهان قرار دارد که مورد اعتراض آقای مهدی کوچک زاده قرار گرفته است.اما بعضی از علل اعتراض به اعتبارنامه منتخب مبارکه که با ارایه مدارک مختلف در سایت های خبری به آن اشاره شده است را می توان به شرح زیر بیان کرد:
1-سابقه سرقت چک، که منجر به صدور حکم 3ماه ویک روز حبس تعزیری برای ایشان شده!!!
2- استفاده از عناوین غیر مجاز به خصوص مدارک دانشگاهی که منجر به صدور حکم 6ماه حبس تعزیری برای ایشان شده است!!!
گویا آقای ایرانپور در تبلیغات انتخاباتی مجلس نهم ،خود را دارای عناوین ومدارک:مهندسی شهرسازی،دکترای پیراپزشکی، فوق لیسانس علوم سیاسی و لیسانس حقوق معرفی نموده اند که در پی شکایت از ایشان وبررسی دادگاه عمومی شهرستان مبارکه ، مشخص شده است که ایشان هرگز مدارک مهندسی شهرسازی،دکترای پیراپزشکی، فوق لیسانس علوم سیاسی را نداشته و در 2مورد آن تنها تعدادی واحد درسی را پاس نموده اند واستفاده از عنواین ومدارک علمی ودانشگاهی مذکور برای فریب مردم بوده است.
اما آنچه در مورد اعتبار نامه های آقای ایرانپور منتخب مبارکه ، آقای حبیب برومند منتخب بيله‌سوار و پارس‌آباد و آقای غلامرضا کاتب منتخب گرمسار ،باید مورد توجه و بررسی قرار گیرد،چگونگی احراز و تایید صلاحیت این افراد برای ورود به انتخابات مجلس نهم می باشد.
1-آیا شورای نگهبان با علم به وجود این سوابق وتخلفات ، اقدام به تایید صلاحیت افراد فوق الذکر نموده است؟
2-آیا اعضای محترم شورای نگهبان،نسبت به تخلفات وسوابق افراد فوق الذکر اطلاع واشراف نداشته اند؟
3-آیاپاسخ استعلام از مراجع 4گانه یعنی:دادگستری، وزارت اطلاعات،نیروی انتظامی و ثبت احوال نیز بر تایید صلاحیت افراد فوق الذکر تاکید داشته اند؟
4-آیا آنچه هفت خوان تایید صلاحیت انتخابات گفته می شود به درستی وبرای همه کاندیداها،یکسان به اجرا در می آید؟
آیا فیلتر هایی مانند شورای نگهبان،وزارت اطلاعات و… نیاز به بازبینی و تعویض ندارند؟
در فرآیند انتخابات مجلس نهم شاهد رد صلاحیت تعداد بسیاری از نمایندگان مطرح مجلس هشتم بودیم که حرف و حدیث های بسیاری در مورد علل رد صلاحیت آنان برسر زبان ها بود والبته یکی از مهمترین دلایل مطرح در مورد بسیاری از نمایندگان دوره هشتم که برای انتخابات مجلس نهم ردصلاحیت شدند، ماجرای تخلف 3هزار میلیارد تومانی بانکی بود که پای بسیاری از نمایندگان مطرح را به این تخلف باز کرده بود.
البته با وجود تکرار نام بعضی از نمایندگان مطرح در پرونده تخلف بزرگ اقتصادی ،اما همان نمایندگانی که نامشان در صدر پرونده مطرح بود، موفق به اخذ تایید صلاحیت شده و حتی به مجلس نهم راه یافته اند!!!
در اینجا ذکر یک مثال واقعی ،می تواند بسیاری از ضعف های نظارت و گزینش در ایران وبه خصوص بحث صلاحیت های انتخاباتی را نشان دهد.یکی از دوستان نزدیک اینجانب که در انتخابات مجلس هشتم از حوزه ای در شمال استان خوزستان ،کاندیدای حضور در مجلس شده بودند با برچسپ عدم التزام به اسلام و قانون اساسی مواجه و رد صلاحیت شدند،ایشان که سوابق اجرایی متعدد در وزارت کشور داشته و از خانواده ای کاملاً فرهنگی ومذهبی بودند بعد از متحمل شدن هزینه های بسیار مالی و… توانستند برای پیگیری علل رد صلاحیت خود در دفترشورای نگهبان حضور یافته وحضوراً علت برچسپِ ناچسپِ عدم التزام به اسلام و قانون اساسی را جویا شوند.مسئول محترم حاضر در جلسه ضمن بررسی پرونده دوست ما ،به ایشان اعلام کرده اند در بررسی های میدانی، 2نفر از 5نفرمعتمد محلی اعلام کرده اند شما در نماز جمعه شرکت نمی کنید !
دوست محترم اینجانب نیزسوأل می کند: چرا با رعایت اصل دموکراسی به سخن آن 3نفر که نظری مثبت در مورد من داشته اند توجه نمی کنید؟
ودر ادامه به مسئول محترم جلسه می گوید،معتمدین محلی شما ،واقعاً عادل و قابل اعتماد نیستند،زیرا آن 2نفر واقعاً راست گفته اند ولی آن 3نفر دیگر که رأی اکثریت را دارند راست نگفته اند و…،به هرحال با خرج 20میلیونی دوست محترم ما که کمک به موسسه خیریه بوده،ایشان سرانجام موفق به دفاع از حق خود شده والبته صلاحیت ایشان نیز تایید شد.
با توجه به وجود موارد مشابه بسیار در این زمینه ونیز مباحث تایید صلاحیت های انتخابات مجلس نهم به نظر می آید فیلترهای گزینش وتایید صلاحیت موجود در کشور وحتی شورای نگهبان نیاز به بازبینی و بازسازی دارد.
بنابر نظریه زیستواره ای استاد گرامی پورفسور سید حسین سیف زاده،ایران گرفتار در زیستواره اشراق وارگی با وجه تمایز حب وبغض شده است،حب و بغضی که بر گزینش ها و تایید صلاحیت ها تاثیر منفی داشته و از سوی دیگر این اشراق وارگان در فکر تسلط وسوءاستفاده از توده های مردم یا همان عادتوارگان و رویاءوارگان می باشند. اکنون به نظر می آید گروهی از اشراقوارگان منتفذ در فکر تسلط بر توده رویاءگرای مردم هستند وسرگذشت مرحوم علی کردان برای آنان مایه عبرت نبوده است.
ظهور وآشکار شدن نمونه هایی از عدم نظارت وگزینش صحیح مانند منتخب شهرستان مبارکه و… می تواند ضعف ها وکاستی های نمایندگان استانی شورای نگهبان و دیگر مراجع نظارتی وگزینشی کشور را نمایان ساخته و از سوی دیگر در مورد صلاحیت بسیاری دیگر از نمایندگان حاضر در مجلس نیز سوألاتی را به همراه داشته باشد که:
آیا نمایندگان حاضر در مجلس ،صلاحیت واقعی را براساس قانون دارا هستند؟
آیا مدارک دانشگاهی وعناوین ذکر شده توسط نمایندگان مطرح حاضر در مجلس ،واقعی ومعتبر هستند؟
و…
با توجه به وضعیت مجلس هشتم ونیز مجلس نهم که در صلاحیت بسیاری از نمایندگان محترم آنها شک وتردید وجود دارد ،نباید از اینگونه نمایندگان ، امید رشد ،توسعه وپیشرفت ایران و ایرانی را داشت.

 

پاسخی بگذارید