تاریخ: ۱۱:۰۱ :: ۱۳۹۷/۰۴/۰۴
غبار محرومیت بر چهره کودکان کارتا

روستای کارتا در ۴۲ کیلومتری ایذه واقع شده و از مناطق صعب العبور است، امام زاده سلطان ابراهیم از جاذبه های معنوی این روستا بوده اما مردم این منطقه در اوج محرومیت زندگی کرده و چشم امید به وعده های مسئولان دوخته اند.                         […]

روستای کارتا در ۴۲ کیلومتری ایذه واقع شده و از مناطق صعب العبور است، امام زاده سلطان ابراهیم از جاذبه های معنوی این روستا بوده اما مردم این منطقه در اوج محرومیت زندگی کرده و چشم امید به وعده های مسئولان دوخته اند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اقلیم زاگرس به نقل از ایرنا:  روستای کارتا در ۴۲ کیلومتری ایذه واقع شده و از مناطق صعب العبور است، امام زاده سلطان ابراهیم از جاذبه های معنوی این روستا بوده اما مردم این منطقه در اوج محرومیت زندگی کرده و چشم امید به وعده های مسئولان دوخته اند.

پاسخی بگذارید