تاریخ: ۲۳:۵۴ :: ۱۳۹۱/۰۵/۱۹
عمران وآبادانی ،قدرت تحمل مردم را زیاد می کند.

مباحث اقتصادی چون نرخ تورم ،نرخ بیکاری ،نرخ رشداقتصادی،سهام عدالت ،تسهیلات بانکی ،هدفمند سازی یارانه ها و… به جای آنکه ملاک وشاخصی برای نشان دادن وضعیت اقتصادی کشور ومیزان رفاه مردم باشد ،تنها به عنوان سلاحی در تایید یا مقابله با دولت به کار می رود.دولت دکتر احمدی نژاد به رغم اهداف بلند پروازانه برای […]

مباحث اقتصادی چون نرخ تورم ،نرخ بیکاری ،نرخ رشداقتصادی،سهام عدالت ،تسهیلات بانکی ،هدفمند سازی یارانه ها و… به جای آنکه ملاک وشاخصی برای نشان دادن وضعیت اقتصادی کشور ومیزان رفاه مردم باشد ،تنها به عنوان سلاحی در تایید یا مقابله با دولت به کار می رود.دولت دکتر احمدی نژاد به رغم اهداف بلند پروازانه برای ایجاد رشد وسپس توسعه کشور و رفاه مردم ایران ،اکنون بیشتر وقت خود را برای مباحث سیاسی چون جریان انحرافی و…صرف می نمایدوهمین امر موجب می شود مردم به شدت در تنگنای اقتصادی قرار گرفته ودچار ناامیدی از بهبود شرایط اقتصادی خود وکشورشان شوند

امیرالمومنین حضرت علی (ع) در نامه 53 خود،خطاب به مالک اشتر فرماندار تازه انتخاب شده مصر به سال 38هجری قمری ،رموز مدیریت و رهبری جامعه اسلامی رادر ابعاد مختلف به ایشان یادآوری می کنند به خصوص به مسائل اقتصادی مردم وجامعه اسلامی می پردازند.
امام علی (ع) در این نامه موارد زیر را به مالک اشتر متذکر می شوند:
1-بهبودی مالیات ومالیات دهندگان ،عامل اصلاح امور دیگر اقشار جامعه می باشد وتا امور مالیات دهندگان اصلاح نشود کار دیگران نیز سامان نخواهد گرفت،زیرا همه مردم نان خور مالیات ومالیات دهندگان هستند.
2-باید تلاش تو در آبادانی زمین بیشتر از جمع آوری خراج باشد، که خراج جز با آبادانی فراهم نمی شود.
3-همانا ویرانی زمین به جهت تنگدستی کشاورزان است وتنگدستی کشاورزان به جهت غارت اموال از طرف زمامدارانی است که به آینده حکومتشان اعتماد ندارند.
این امام بزرگوار سپس به نتیجه توجه به عمران وآبادانی پرداخته و می فرمایند:

 فاِنَّ الْعُمْرانَ مُحْتَمِلٌ ما حَمَّلْتَهُ
یعنی:عمران وآبادانی ،قدرت تحمل مردم را زیاد می کند.
حضرت علی (ع) در بسیاری از خطبه ها ،نامه ها واندرزهای خود به مسائل اقتصادی ،توسعه جامعه اسلامی وایجاد رفاه برای مردم پرداخته اند .اما آنچه در مورد نتیجه عمران وآبادانی گفته اند ،اکنون وبعد ازگذشت نزدیک به 1400سال هنوز هم اصلی اساسی در زمینه کشورداری می باشد که باید سرلوحه کار دولتمردان ایران قرار گرفته وجایگزین نزاع های سیاسی موجود گردد تا دولتمردان امروزی ایران در شمول زمامداران مورد انتقاد امام علی (ع) قرار نگیرند.
امام علی (ع) که از جایگاهی بس والا در نزد مردم برخوردار بودند-علی رغم دوری حدودا 25ساله ایشان ازرهبری جامعه- خود عملا در کارهای اقتصادی وعمرانی و به خصوص در عمران وآبادانی باغ های اطراف کوفه وحفر چاه های آب برای گسترش کشاورزی وکمک به رفاه مردم به خصوص مستضعفین وبی سرپرستان جامعه شرکتی فعال داشتند.
اما امروز نیز اگر به جامعه ایران نگاهی بیاندازیم متوجه نوعی کم صبری و بی طاقتی مردم می شویم که نتیجه این این کم صبری وبی طاقتی را در افزایش معضلات اجتماعی چون نزاع ودرگیری لفظی وفیزیکی ،افزایش قتل وآدم کشی ،افزایش طلاق و مصرف مواد مخدر مشاهده کنیم.
ایران امروز ما نیاز به یک اراده همگانی وقوی برای رشد اقتصادی وتوسعه همه جانبه دارد ،اگر مقدمات ولوازم توسعه را به شرح زیر ذکر کنیم:
1-زیر ساخت علمی ونیروی انسانی وعلمی لازم-فرهنگ توسعه
2-بازار مناسب مصرف -مصرف انبوه
3-منابع ومواد اولیه و انرژی ارزان ودر دسترس-زیرساخت های لازم مانند آب وبرق وجاده و...
4-استراتژی مدون به همراه حمایت همگانی مردم- راهبرد و وفاق جمعی
مشاهده می شود ایران در 3مورد اول از لوازم رشد وتوسعه هیچگونه کمبودی ندارد بلکه حتی فراتر از حد انتظار نیز می باشد اما در مورد راهبرد توسعه به رغم تدوین برنامه های پنج ساله توسعه ونیز برنامه چشم انداز 20ساله توسعه ،گویا وفاق جمعی واراده حکومتی (سیاسی) برای اجرای این راهبردتوسعه که مورد تاکید مکرر مقام معظم رهبری نیز می باشد ،وجود ندارد.بنابراین آنچه باید در توسعه مورد توجه قرارگیرد ،اراده وخواست سیاسی ومدیریت سیاسی واقتصادی می باشد.
همانگونه که رهبرمعظم انقلاب در دیدار خود با فعالان ومنتخبان بخش خصوصی ومدیران اقتصادی و… ،گوشزد فرمودند:((یکی از شگردهای جنگ روانی دشمنان در شرایط کنونی، ناامید کردن مردم بویژه نسل جوان و فعال کشور است، بنابراین همواره باید پیشرفتها و ظرفیتهای شگرف کشور برای اطلاع مردم منعکس شود.))اماپیشرفت ها و توسعه ای که نتواند در وضعیت جاری ومعیشت مردم تاثیر گذار باشد علیرغم انعکاس فراوان در رسانه ها وصدا وسیما ،هرگز قادر نیست از ناامیدی مردم بکاهد.
آنگونه که در اخبار روزانه کشور مشاهده می کنیم اقتصاد ایران نیز به جولانگاه مبارزات ومنازعات سیاسی گروه های ذینفوذ تبدیل شده و مردم نقشی جز سیاهی لشکریانی که باید تمام سختی ها ورنج ها را به دوش کشیده وتحمل کنند ،ندارند.
مباحث اقتصادی چون نرخ تورم ،نرخ بیکاری ،نرخ رشداقتصادی،سهام عدالت ،تسهیلات بانکی ،هدفمند سازی یارانه ها و… به جای آنکه ملاک وشاخصی برای نشان دادن وضعیت اقتصادی کشور ومیزان رفاه مردم باشد ،تنها به عنوان سلاحی در تایید یا مقابله با دولت به کار می رود.دولت دکتر احمدی نژاد به رغم اهداف بلند پروازانه برای ایجاد رشد وسپس توسعه کشور و رفاه مردم ایران ،اکنون بیشتر وقت خود را برای مباحث سیاسی چون جریان انحرافی و…صرف می نمایدوهمین امر موجب می شود مردم به شدت در تنگنای اقتصادی قرار گرفته ودچار ناامیدی از بهبود شرایط اقتصادی خود وکشورشان شوند.
رهبرمعظم انقلاب در دیدار خود بافعالان ومنتخبان بخش خصوصی بار دیگر به اهمیت جهاد ومجاهدت اقتصادی ومسئله اقتصاد پرداخته وفرمودند:((بیان پیشرفتها به معنای نادیده گرفتن نقاط ضعف و کمبودها نیست))،ایشان در بخش دیگری از سخنان خود با توجه به گذشت 5سال از اجرای چشم انداز معروف 20ساله فرمودند:((برخی اهداف آن برنامه از جمله رشد 8 درصدی، کاهش بیکاری، کاهش تورم و افزایش سرمایه گذاری محقق نشده است بنابراین در اجرای برنامه پنجم توسعه، باید همت و تلاش مضاعف انجام داد تا ضمن جبران این کمبودها، سهم برنامه پنجم در تحقق اهداف سند چشم انداز محقق شود)).
این فرمایشات مقام معظم رهبری،دیگر به معنای توصیه های عادی نیستند بلکه این سخنان ،هشدارهایی هستند به دولت ،مدیران وفعالان اقتصادی ایران که از اهداف مورد نظر در راهبرد توسعه ،بسیار عقب می باشند.رهبری انقلاب به خوبی به ریز مسائل اقتصادی کشور آگاه هستند ولی گویا دولتمردان ایران ،تنها به فکر منافع حزبی و جناحی خود هستند ،تفسیر اصل 44واعلام سیاست های مرتبط با این اصل در سال 1383 توسط رهبری ،امید ایجاد یک اقتصاد رقابتی و پر تحرک را دراذهان مردم وبخش خصوصی ایجاد کرد اما با گذشت بیش از 7سال از ابلاغ این سیاست ها ،رهبر معظم ، از نحوه اجرای ناقص ،آهسته وپرحدیث سیاست های ذیل اصل 44قانون اساسی ناراضی هستندو مکررا به مسئولین در زمینه اجرای این قانون تذکرات وهشدارهای لازم را مبذول می فرمایند اما گویا گوش شنوایی برای درک مسائل واجرای دقیق فرمایشات رهبری وجود ندارد.اشراف و اهتمام رهبری برمسائل اقتصادی آنچنان می باشد که ایشان یکی از ارکان اساسی رشد وتوسعه اقتصادی را مبارزه با فساد اقتصادی دانسته ونسبت به کوچکترین فسادی هشدار داده وفرمودند:((باید نسبت به بروز و نفوذ کوچکترین فساد اقتصادی در دستگاههای دولتی بشدت حساس باشید و با آن بیرحمانه و بدون هیچ ملاحظه ای برخورد کنید)).
به هر حال رهبرمعظم انقلاب در راستای وظایف ولایی خود وبه تبعیت از مولا و جدبزرگوار خویش حضرت علی (ع) همچنان هشدارهای لازم را به مدیران دولتی وخصوصی می دهند ودر این هشدارها نظرات و نکات کارشناسی بسیار مهمی در زمینه اقتصاد ،رشد وتوسعه ایران اسلامی ارایه می کنند،اما گویا مسئولین در خواب هستند و دل نگرانی های رهبری را درک نمی کنند، البته این مسئولین قصد عبرت گرفتن از اعتراضات مردمی در کشورهای غربی وعربی را ندارند و نافرمانی مردم این مناطق که بیشتر جنبه اقتصادی و رفاهی داشته را نمی توانند تحلیلی مناسب نمایند.مشکلات اقتصادی و عدم دسترسی مردم به عمران ،آبادنی وبه تبع آن رفاه وآسایش موجب از بین رفتن تحمل وصبر مردمی شد که حتی حاضر به آتش زدن خود شدند تا به وضعیت اقتصادی کشور خود وفساد موجود در دولت و… اعتراض نمایند.
البته مسئولین وکارشناسان سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی ایران در مقابل انتقادات از نوعی راهبرد بومی گرایی سخن می گویند که در نوشته های بعدی خود، به نقد اینگونه فرافکنی ها پرداخته وتعریف بومی گرایی را بازگو خواهم کرد.
بنابراین ما که ادعای شیعه حضرت علی (ع) بودن وپیروی از ایشان ونیز پیروی از ولایت ورهبری انقلاب راداریم باید به اوامر و اندرزهای ایشان در مسائل اقتصادی برای حفظ ثبات و استمرار جامعه وحکومت اسلامی ایران تا زمان ظهور منجی بشریت حضرت مهدی (ع) گوش جان فرا داده واین اوامر را در زندگی و حکومت به کار بگیریم.

پاسخی بگذارید