تاریخ: ۱۵:۲۱ :: ۱۳۹۷/۰۳/۱۹
شیر سنگی از گذشته تاکنون

شیر سنگی نماد دلاورمردی مردمان بختیاری است که بر روی سنگ قبر نصب می شود. در گذشته این نماد را از سنگ کوه می تراشیدند ولی امروزه شیر سنگی از سنگ های معدنی و تزیینی ساخته می شود. اقلیم زاگرس به نقل از ایرنا:   شیر سنگی نماد دلاورمردی مردمان بختیاری است که بر روی سنگ […]

شیر سنگی نماد دلاورمردی مردمان بختیاری است که بر روی سنگ قبر نصب می شود. در گذشته این نماد را از سنگ کوه می تراشیدند ولی امروزه شیر سنگی از سنگ های معدنی و تزیینی ساخته می شود.اقلیم زاگرس به نقل از ایرنا:   شیر سنگی نماد دلاورمردی مردمان بختیاری است که بر روی سنگ قبر نصب می شود. در گذشته این نماد را از سنگ کوه می تراشیدند ولی امروزه شیر سنگی از سنگ های معدنی و تزیینی ساخته می شود.

پاسخی بگذارید