۱:۲۲:۱۸ - سه شنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۸
شکوفه های زودهنگام بادام در زمستان برفی کهگیلویه
یش از ۱۰ هزار و ۵۵۵ هکتار از اراضی شیب دار و تپه ماهورهای کهگیلویه زیر کشت درخت بادام قرار گرفته است و شکوفه های سفید رنگ این درختان در زمستان سرد و برفی این جلوه‌ای خاص به دیار گرمسیری استان کهگیلویه و بویراحمد بخشیده است   اقلیم زاگرس به نقل از ایرنا:  بیش از […]

یش از ۱۰ هزار و ۵۵۵ هکتار از اراضی شیب دار و تپه ماهورهای کهگیلویه زیر کشت درخت بادام قرار گرفته است و شکوفه های سفید رنگ این درختان در زمستان سرد و برفی این جلوه‌ای خاص به دیار گرمسیری استان کهگیلویه و بویراحمد بخشیده است 

اقلیم زاگرس به نقل از ایرنا:  بیش از ۱۰ هزار و ۵۵۵ هکتار از اراضی شیب دار و تپه ماهورهای کهگیلویه زیر کشت درخت بادام قرار گرفته است و شکوفه های سفید رنگ این درختان در زمستان سرد و برفی این جلوه‌ای خاص به دیار گرمسیری استان کهگیلویه و بویراحمد بخشیده است 심즈۴ 사계절 다운로드. عکاس: حسین خدمتی

 

 اراضی شیب دار و تپه ماهورهای کهگیلویه زیر کشت درخت بادام قرار گرفته است و شکوفه های سفید رنگ این درختان در زمستان سرد و برفی این جلوه‌ای خاص به دیار گرمسیری استان کهگیلویه وبویراحمد بخشیده است Guardian Sword.

 اراضی شیب دار و تپه ماهورهای کهگیلویه زیر کشت درخت بادام قرار گرفته است و شکوفه های سفید رنگ این درختان در زمستان سرد و برفی این جلوه‌ای خاص به دیار گرمسیری استان کهگیلویه وبویراحمد بخشیده است java file upload.

 اراضی شیب دار و تپه ماهورهای کهگیلویه زیر کشت درخت بادام قرار گرفته است و شکوفه های سفید رنگ این درختان در زمستان سرد و برفی این جلوه‌ای خاص به دیار گرمسیری استان کهگیلویه وبویراحمد بخشیده است First Avengers.

 اراضی شیب دار و تپه ماهورهای کهگیلویه زیر کشت درخت بادام قرار گرفته است و شکوفه های سفید رنگ این درختان در زمستان سرد و برفی این جلوه‌ای خاص به دیار گرمسیری استان کهگیلویه وبویراحمد بخشیده است xmodem 다운로드.

 اراضی شیب دار و تپه ماهورهای کهگیلویه زیر کشت درخت بادام قرار گرفته است و شکوفه های سفید رنگ این درختان در زمستان سرد و برفی این جلوه‌ای خاص به دیار گرمسیری استان کهگیلویه وبویراحمد بخشیده است 삼총사 다운로드.

 شکوفه های سفید رنگ درختان بادام در زمستان سرد و برفی شهرستان گرمسیری کهگیلویه

منبع:
تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب