۱۶:۲۵:۴۵ - چهارشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۸
سفری رویایی به سرزمین خامی
대마도 탈환 다운로드 این روزها کوه خامی سفید پوش شده است و استواریش را به نمایش گذاشته تا جلوه ای تازه خلق کنند و چشم انداز خارق العاده ای را ایجاد کند؛ کوه خامی را در هر جایی از شهرستان های باشت و گچساران می توان به نظاره نشست و از دیدن شکوهش غرق در […]

대마도 탈환 다운로드

این روزها کوه خامی سفید پوش شده است و استواریش را به نمایش گذاشته تا جلوه ای تازه خلق کنند و چشم انداز خارق العاده ای را ایجاد کند؛ کوه خامی را در هر جایی از شهرستان های باشت و گچساران می توان به نظاره نشست و از دیدن شکوهش غرق در لذت شد.  اقلیم زاگرس به نقل از آفتاب جنوب:  این روزها کوه خامی سفید پوش شده است و استواریش را به نمایش گذاشته تا جلوه ای تازه خلق کنند و چشم انداز خارق العاده ای را ایجاد کند؛ کوه خامی را در هر جایی از شهرستان های باشت و گچساران می توان به نظاره نشست و از دیدن شکوهش غرق در لذت شد و شاید همین شکوهمندی است که باعث شده بسیاری دل به این جلوه ها بسپارند و به دنبال ثبت تصاویر از آن هر گونه سختی را نیزبه جان بخرند 코플레이어 다운로드.

اما امروز برایتان سفری تصویری به سرزمین خامی را ترتیب داده ایم و می خواهیم این زیبایی ها را از لنز دوربین این پایگاه خبری به تماشا بنشینیم؛ برای لحظاتی، کار و دغدغه هایتان را کنار بگذارید و همراه با ما به دیدن تصاویری از “سرزمین خامی” مشغول شوید؛ آرامش این کوهستان را با اعماق وجودتان لمس کنید و دل به طبیعتی تماشایی بسپارید hours of the house.

윈도우۱۰ 바탕화면 이미지 다운로드 시나공 다운로드

منبع:
تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب