سخنگوی دولت استعفای وزرای علوم و صمت را تکذیب کرد.

علی ربیعی سخنگوی دولت پیش از ظهر امروز (دوشنبه) در جمع خبرنگاران ضمن تکذیب تغییرات جدید در کابینه، گفت: هیچکدام از وزرا از جمله وزیر صنعت یا علوم استعفا نداده‌اند.   اقلیم زاگرس به نقل از مهر:   سخنگوی دولت استعفای وزرای علوم و صمت را تکذیب کرد. سخنگوی دولت گفت: هیچکدام از وزرا از جمله […]

علی ربیعی سخنگوی دولت پیش از ظهر امروز (دوشنبه) در جمع خبرنگاران ضمن تکذیب تغییرات جدید در کابینه، گفت: هیچکدام از وزرا از جمله وزیر صنعت یا علوم استعفا نداده‌اند.سخنگوی دولت استعفای وزرای علوم و صمت را تکذیب کرد

 

اقلیم زاگرس به نقل از مهر:   سخنگوی دولت استعفای وزرای علوم و صمت را تکذیب کرد.

سخنگوی دولت گفت: هیچکدام از وزرا از جمله وزیر صنعت، معدن و تجارت یا علوم استعفا نداده‌اند.

علی ربیعی سخنگوی دولت پیش از ظهر امروز (دوشنبه) در جمع خبرنگاران ضمن تکذیب تغییرات جدید در کابینه، گفت: هیچکدام از وزرا از جمله وزیر صنعت یا علوم استعفا نداده‌اند.

وی افزود: وزرای علوم و صنعت از این شایعه‌سازی‌ها ابراز نارضایتی کرده اند.

پاسخی بگذارید