تاریخ: ۱۶:۱۵ :: ۱۳۹۰/۱۲/۱۶
جناب آقای غلامرضا تاجگردون؛رهیافت و رویکرد شما برای 4سال آینده گچساران وباشت چیست؟

انتخاب آقای غلامرضا تاجگردون برای نمایندگی مردم گچساران وباشت در مجلس نهم ،بار سنگینی از وظایف ومسئولیت ها را بردوش آقای تاجگردون ونیز جریان اصلاح طلب این منطقه قرار می دهد، انتخابات پرشور و فراموش نشدنی مجلس نهم در 12اسفندماه که ایرانیان وبه خصوص مردم همیشه در صحنه گچساران وباشت، در ایجاد آن نقش مهم […]

انتخاب آقای غلامرضا تاجگردون برای نمایندگی مردم گچساران وباشت در مجلس نهم ،بار سنگینی از وظایف ومسئولیت ها را بردوش آقای تاجگردون ونیز جریان اصلاح طلب این منطقه قرار می دهد،

انتخابات پرشور و فراموش نشدنی مجلس نهم در 12اسفندماه که ایرانیان وبه خصوص مردم همیشه در صحنه گچساران وباشت، در ایجاد آن نقش مهم واساسی داشتند ،تامدت ها برای مردم گچساران و باشت ،به خصوص سیاسیون ونخبگان این حوزه انتخاباتی قابل بررسی وتحلیل وتجزیه می باشد.
تقسیم آراء جریان اصولگرایی به علت تعدد کاندیداهای این جناح ونیز شکست سنگین اصولگرایان از جناب آقای تاجگردون باید برای اصولگرایان درس عبرت و عامل تفکر و تعقل بیشتر گردد.اما انتخاب آقای غلامرضا تاجگردون برای نمایندگی مردم گچساران وباشت در مجلس نهم ،بار سنگینی از وظایف ومسئولیت ها را بردوش آقای تاجگردون ونیز جریان اصلاح طلب این منطقه قرار می دهد،زیرا با وجود شکست بسیاری از کاندیداهای مطرح اصلاح طلب برای ورود به مجلس نهم ،آقای تاجگردون به عنوان یکی از سرشناس ترین چهره های اصلاحات در کنار افرادی چون آقای محمدرضا تابش نماینده مردم اردکان،قرار گرفته واز لحاظ سیاسی دارای پرستیژ و کارامدی بیشتری برای حوزه نمایندگی خود خواهند بود.
اما جناب آقای غلامرضا تاجگردون از هم اکنون وطی 4سال آینده با مشکلات وسوألات بسیاری روبرو خواهند بود که اینجانب ،تعدادی از این سوألات را در قالب 2 سوأل کلیدی مطرح می نمایم.
جناب آقای تاجگردون؛
1-رهیافت شما برای توسعه گچساران وباشت در 4سال آینده چیست؟
2-رویکرد جنابعالی برای اجرای برنامه های توسعه گچساران چه خواهد بود؟
برای روشن شدن سوألات،ابتدا در مورد 2واژه رهیافت و رویکرد از دیدگاه استاد بزرگوارم جناب آقای پرفسور سید حسین سیف زاده ،توضیحی کوتاه می دهم. پرفسور سیف زاده ،رهیافت را تلاش ذهنی برای دریافت ودرک واقعیت ها می دانند و رویکرد راتلاش غیر ذهنی مربوط به حوزه عمل وعملیاتی تعریف می کنند.
جناب آقای تاجگردون؛با توجه به مشکلات و معضلاتی که طی سال های اخیر به خصوص در 4سال اخیر گریبانگیر شهرستان های گچساران وباشت شده است،شما باید با رهیافتی(تلاش وبرنامه ذهنی) متفاوت از نماینده محترم کنونی ،از هم اکنون به فکر رفع مشکلات باشید.
با توجه به قالب ذهنی جنابعالی که بر مسایل اقتصادی احاطه بیشتری دارد ، رهیافت شما در مورد مسایلی مانند موارد زیر چیست؟
1-چگونگی برنامه های رشد وتوسعه گچساران وباشت در قالب سند چشم انداز20ساله وبرنامه توسعه پنجم
2-رفع ایراد وکاستیهای برنامه های تدوین شده در استان پیرامون توسعه گچساران وهماهنگ سازی این برنامه ها با اهداف سند چشم انداز و…
3-توجه به عدالت اجتماعی به عنوان فضیلت فضیلت ها،که به رغم وجود مشکلات ورنج های مردم، موجب حمایت مردم از حکومت ونیز شخص جنابعالی خواهد شد.
4-استفاده از قدرت فکر و همیاری تمامی نخبگان گچساران وباشت برای توسعه دیار خویش چه جایگاهی در رهیافت شما دارد؟
در رهیافت شما برای توسعه گچساران که درواقع باید مبتنی بر برنامه ریزی ها وقانونگذاری های شما برای رشد وتوسعه مناطق محروم وکمتر توسعه یافته باشد،برای خروج سرمایه ها ومنابع معدنی این مناطق باید مالیات ها وعوارض بیشتری نسبت به 2درصد سهم مناطق نفتخیز از دولت اخذ گردد که این امر، رایزنی شما در متحد ساختن نمایندگان مناطق نفتخیز را می طلبد.
اما در زمینه رویکرد 4سال آینده جنابعالی لازم است بر اساس رهیافت ذهنی که اشراف بهتری بر مسایل اقتصادی دارید ،رویکرد (اقدامات عملی وعملیاتی) خود را با حساسیت بیشتری ارایه وپیگیری نمایید.در این زمینه رویکرد شما در مورد موارد زیر چه خواهد بود؟
1-مدیریت ناکارامد وغیر متخصص کنونی را چگونه کارامد خواهید ساخت؟
2-درزمینه انتصاب مدیران حوزه انتخابی خود ،از کدام معیارها برای انتخاب مدیران بهره خواهید گرفت؟
3-آیا برنامه ای برای استفاده از مدیران کارامد وشایسته غیر بومی دارید؟
4-برای تکمیل وبه سرانجام رسیدن پروزه هایی مانند:
-طرح پتروشیمی گچساران که نزدیک به 8سال از اولین کلنگ زنی آن گذشته والبته گویا هر چند سالی باید مراسم کلنگ زنی برای آن تکرار شود.
– طرح پالایشگاه نفت گچساران که البته طرحی عظیم می باشد.
-طرح بیمارستان96 تختخوابی گچساران که کلنگ زنی اولیه آن در سال 1386 بوده است.
-طرح ماشین سازی پارس گچساران که گویا کارهای ساختمان آن پایان یافته اما برای بهره برداری نیاز به یک رویکرد جدید است.
– طرح زیر گذر مرکز شهر گچساران که به مانند سرطان بر جان و روح مردم تاثیر بسیاربدی گذاشته است.
– طرح چهار خطه کردن مسیر بابامیدان به خیرآباد که در همین آغاز کار به حال خود رها شده است.
و… چه اقدامات عملی انجام خواهید داد ؟
مردم گچساران اکنون به شدت از مدیران ناکارامد وطرز تفکر قومی و قبیله ای آنان ،ناراحت ودلگیر هستند ودر صدر درخواستهای اکثر مردم گچساران ،تعویض مدیرانی مانند فرماندار،مدیرعامل شرکت نفت گچساران وبعضی دیگر از مدیران غیر متخصص می باشد که البته باید با مدیران کارامد ودلسوز جایگزین شوند.
جناب آقای تاجگردون،امروز دیگر انتخابات پایان یافته است و شما به عنوان نماینده تمامی مردم گچساران وباشت در مجلس نهم انتخاب شده اید،بنابراین با مستندات وادله قانع کننده با مردم فهیم خود سخن گفته ورهیافت و رویکرد واقعی خود را برای مردم بازگونموده و بدانید مردم در اجرای برنامه های شما برای توسعه شهر ودیار خود از شما حمایت قاطع خواهند کرد.
امید است شما به عنوان یک اصلاح طلب ،به اصل اساسی مدرنیته که همان نخبه گرایی است پایبند باشید و در دام نخبه سالاری که امری مذموم می باشد،نیافتید.

پاسخی بگذارید