تاریخ: ۹:۲۰ :: ۱۳۹۷/۰۴/۱۲
ثبت ملی لباس محلی کهگیلویه و بویراحمد

لباس محلی زنان کهگیلویه و بویراحمد با شماره ۳۵۶ و لباس محلی مردان با شماره ۳۵۷ در سازمان میراث فرهنگی کشور ثبت ملی شد. اقلیم زاگرس به نقل از ایرنا:   لباس محلی زنان کهگیلویه و بویراحمد با شماره ۳۵۶ و لباس محلی مردان با شماره ۳۵۷ در سازمان میراث فرهنگی کشور ثبت ملی شد.  لباس […]

لباس محلی زنان کهگیلویه و بویراحمد با شماره ۳۵۶ و لباس محلی مردان با شماره ۳۵۷ در سازمان میراث فرهنگی کشور ثبت ملی شد.اقلیم زاگرس به نقل از ایرنا:   لباس محلی زنان کهگیلویه و بویراحمد با شماره ۳۵۶ و لباس محلی مردان با شماره ۳۵۷ در سازمان میراث فرهنگی کشور ثبت ملی شد.

لباس محلی زنان کهگیلویه و بویراحمد با شماره ۳۵۶ و لباس محلی مردان با شماره ۳۵۷ در سازمان میراث فرهنگی کشور ثبت ملی شد.

پاسخی بگذارید