تاریخ: ۱:۳۵ :: ۱۳۹۱/۰۴/۰۶
تودیع وبدرقه ای متفاوت برای امام جمعه گچساران!

 از کسانی که مسئول انتخاب وانتصاب امامان جمعه می باشند،خواهشمندیم که در انتخاب امام جمعه گچساران،نگاهی به روحانیون محترم وکارامدی مانند آقایان خواجه زاده ،کرمی وپرهون و… داشته وبه جای انتصاب امام جمعه ای ناشناس وناآگاه به مسایل ومشکلات مردم ،فردی آگاه ودلسوز را از میان گزینه های بومی، جایگزین امام جمعه کنونی نمایند تا […]

 از کسانی که مسئول انتخاب وانتصاب امامان جمعه می باشند،خواهشمندیم که در انتخاب امام جمعه گچساران،نگاهی به روحانیون محترم وکارامدی مانند آقایان خواجه زاده ،کرمی وپرهون و… داشته وبه جای انتصاب امام جمعه ای ناشناس وناآگاه به مسایل ومشکلات مردم ،فردی آگاه ودلسوز را از میان گزینه های بومی، جایگزین امام جمعه کنونی نمایند تا از تکرار مسایل ومشکلات ایجاد شده توسط حجت الاسلام موسوی برای مردم گچساران جلوگیری گردد.

 

طی 1سال گذشته ،یکی از مسئولین شهرستان گچساران که مکررا مورد انتقاد واعتراض مردم شهرستان بوده اند،جناب حجت الاسلام سید فرج الله موسوی امام جمعه گچساران می باشند.اما اکنون گویا قرار بر رفتن ایشان از گچساران ودر واقع تودیع ایشان ومعرفی امام جمعه جدید گچساران می باشد .
اینجانب به سهم خود طی حداقل 3 مقاله ای که در سایت عصردنا نیز منتشر گردید به بعضی از انتقادات از امام جمعه محترم گچساران اشاره نموده و گسترش اعتراضات وانتقادات مردم از ایشان را گوشزد کردم،اما بسیاری دوستان با دادن القابی مانند:فاضل ،اندیشمند و… ،خواهان ادامه حضور وی در جایگاه امامت جمعه گچساران واستمرار فعالیت های سوأل برانگیز ایشان شدند.
اوج اعتراضات مردم را در جریان انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی،شاهد بودیم که امام جمعه محترم به عنوان کاندیدای حوزه انتخابیه ایذه وباغملک،به تبلیغات وفعالیت پرداخته وگچساران ومردم آنرا فراموش کرده بودند . جناب آقای موسوی با شکست سنگین ایشان در انتخابات ایذه وباغملک ، حضور بیشتری در گچساران داشته اند و البته در مصاحبه ای جالب با سایت عصر دنا در تاریخ 15اردیبهشت91،اعلام نمودند که(به شورای سیاست گذاری نماز جمعه کشور التماس می کنم با انتقالی من از گچساران یا استعفای من از این مسئولیت موافقت کنند چرا که مشکلات زیادی دارم و در مدت پنج سالی که در گچساران بوده ام به من خیلی سخت گذشته است).
به هرحال تصمیم گرفتم در زمان تودیع وبرای بدرقه جناب آقای موسوی،برعکس روال معمول،تکراری وتملق گونه که رسم ما ایرانیان شده است ،بعضی مسایل را مجددا مورد واکاوی وپرسش قراردهم تا شاید امام جمعه محترم در صورت تکیه بر جایگاه امامت جمعه شهری دیگر،کمی به اعمال و رفتار خود نیز توجه داشته و ایشان به سفارش ها وخطبه های خودشان نیز عمل نمایند تا شاید مصداق بارزِ شعرِِلسان الغیب حافظ شیرازی، نباشندکه می فرمایند:
واعظان کاین جلوه در محراب و منبر می‌کنند                                                                                                       چون به خلوت می‌روند آن کار دیگر می‌کنند
مشکلی دارم ز دانشمند مجلس بازپرس                                                                                                                 توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می‌کنند
جناب حجت الاسلام موسوی؛
1- آیا اهانت وپرخاش به امام جمعه سابق(حجت الاسلام متقی کاشانی) که بالغ بر 30سال در جایگاه امامت جمعه گچساران ،یار وهمراه مردم گچساران بوده اند،سفارش دینی و مذهبی است؟
2-آیا حضور پاره وقت به عنوان امام جمعه که برای بعضی روزهای جمعه صدق می کند وگذراندن بشتر وقت خود در تهران یا خوزستان و… نمونه داشتن وجدان کاری می باشد؟
3-آیا امام جمعه که نماد روحانیت یک منطقه و رابط میان مردم ورهبری جامعه اسلامی است باید در خدمت گروه خاصی از سرمایه داران باشد؟
و…
جناب آقای موسوی؛
شما کدام 5سال را در گچساران بودید؟
سختی هایی که طی 5سال گذشته(که بیشتر وقت آنرا تهران یا خوزستان بودید) در گچساران کشیده اید،کدامند؟
بیشتر وقت و زمان جنابعالی طی 5سال اخیر مصروف پرواز به تهران وهمراهی خانواده محترم پایتخت نشین شده است و همچنین مشغول سفرهای تبلیغاتی در حوزه انتخابیه ایذه وباغملک ویا همراهی وپیگیری تبلیغات برای جناب آقای سردار محسن رضایی شده است.
واقعا جای تعجب وپرسش است که شورای سیاست گذاری نماز جمعه کشور بر اساس کدام ضوابط (البته روابط) شما را به امامت جمعه گچساران منصوب نموده اند،در حالی که در گچساران روحانیون مردمی ،صالح،دلسوز ومتدینی مانند حجج اسلام خواجه زاده،کرمی وپرهون و… حضور مستمر داشته وبا مردم رابطه ای دوستانه ومشفقانه نیز دارند.این روحانیون سال های متمادی ،بلکه از ابتدای تولد در گچساران حضور داشته وبه مانند شما امام جمعه ای پروازی نمی باشند که خانواده محترمتان در تهران حضور دارند وشما ناگزیر به سرکشی دائم به تهران وخانواده خود هستید،با این شرایط جنابعالی را می توان یک امام جمعه پروازی دانست که شاید دغدغه های اصلی شما شامل: تهیه بلیط هواپیما،شرایط خانواده خود در تهران،شرایط تهران و… می باشد ومشکلات ومعضلات گچساران ومردم شریف ودردمند آن در ذهن وفکر شما جایگاهی ندارند!!!
جناب آقای موسوی؛رفتار وکردار شما طی 5سال اخیر موجب گردیده است تا بسیاری از مردم،ضعف ها و ناپرهیزیهای شما را به پای روحانیت وحتی ولایت فقیه که شما را نماینده آن می دانند ،ثبت نمایند.شما وامثال شما موجب می شویدتا جایگاه روحانیت معزز ونیز جایگاه ولایت فقیه در کشور مورد اعتراض وخدشه قرار گیرد.شما هرگز نماینده ای واقعی از سوی ولایت فقیه برای مردم گچساران و رابط میان رهبری ومردم شریف گچساران نبوده اید،بلکه جایگاه امامت جمعه گچساران را تبدیل به منصبی برای کسب قدرت و ثروت قرارداده و با داشتن این مقام ،ثروت های بیشماری به دست آورده اید که در مورد منابع وراههای کسب این درآمدها،حرف های عجیبی از سوی مردم نقل می گردد!!!
به هرحال اکنون وبه لطف خدای مهربان ،جنابعالی در حال ترک گچساران وجایگاه امامت جمعه آن هستید ،امید است از اعتراضات و نارضایتی های مردم گچساران عبرت گرفته ،روش ومنش خود را متناسب با رفتار یک روحانی تغییر دهید و هرگاه به گچساران ومردم آن فکر کردید ، احساس شرمندگی از مردم گچساران را داشته باشید و از آنچه با مردم گچساران داشته اید شرمنده باشید.
جناب آقای موسوی؛
مردم گچساران،چه ارزشی برای شما داشتند؟
این همه مشکلات گچساران ومردم آن از چه ناشی می شود و وظیفه شما در قبال آنها چه بود؟
وضعیت اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی مردم گچساران طی 5سا ل اخیر دچار تهدیدات و بحران های شدیدی بوده است که هرگز مورد توجه و نظر شما نبوده است،شما به جای رسیدگی ،پیگیری وحداقل یک معذرت خواهی کوچک از مردم گچساران برای وجود فقر،فساد ،ناامنی ،بی عدالتی گسترده در این شهرستان ،به دنبال مشغله های ذهنی خود برای کسب جایگاه نمایندگی مجلس یا انتقال به تهران بوده اید!
پاسخ این سوألات وبسیاری دیگر از اینگونه سوأل ها را به وجدان خود بدهید ،امیدوارم در مقابل وجدان خویش ،شرمنده نشوید!

اما در آخر از کسانی که مسئول انتخاب وانتصاب امامان جمعه می باشند،خواهشمندیم که در انتخاب امام جمعه گچساران،نگاهی به روحانیون محترم وکارامدی مانند آقایان خواجه زاده ،کرمی وپرهون و… داشته وبه جای انتصاب امام جمعه ای ناشناس وناآگاه به مسایل ومشکلات مردم ،فردی آگاه ودلسوز را از میان گزینه های بومی، جایگزین امام جمعه کنونی نمایند تا از تکرار مسایل ومشکلات ایجاد شده توسط حجت الاسلام موسوی برای مردم گچساران جلوگیری گردد.

 

پاسخی بگذارید