۱۸:۱۲:۳۹ - دوشنبه ۶ شهریور ۱۳۹۱
تغییر استاندار به نفع استان نیست / ریشه اختلاف با نمایندگان!
تغییر استاندار نمی تواند مشکلات و رنج های مردم را برطرف سازد ،زیرا مشکلات ما از وجود استاندار ناشی نمی شوند بلکه مشکلات ما ناشی از نبود یا عدم اجرای برنامه های مدون وجامع از یک سو و نبود اجماع وهمدلی بین مردم،نخبگان ومسئولین از سوی دیگر می باشد Man in Black Download. در نیمه […]

تغییر استاندار نمی تواند مشکلات و رنج های مردم را برطرف سازد ،زیرا مشکلات ما از وجود استاندار ناشی نمی شوند بلکه مشکلات ما ناشی از نبود یا عدم اجرای برنامه های مدون وجامع از یک سو و نبود اجماع وهمدلی بین مردم،نخبگان ومسئولین از سوی دیگر می باشد Man in Black Download.

در نیمه اول تیرماه سال گذشته(۱۳۹۰) بود که استاندار جدید استان (زاگرس) بعد از مدت ها کشمکش ونزاع ،انتخاب وبعد از انتصاب از سوی هیأت دولت کار خود را دراستانداری کهگیلویه وبویراحمد(زاگرس)آغاز کرد.استاندارجدید و جوان ،کسی نبود جز جناب آقای مهندس اکبر نیکزاد برادر کوچکتر وزیر مسکن وشهرسازی آن زمان(راه وشهرسازی کنونی) که بعد از اختلافات و بحث های لفظی شدید میان استاندار وقت، جناب آقای مهندس نوذری و نمایندگان مردم در مجلس ،سرانجام آقای نوذری از استانداری عزل شده وآقای نیکزاد جانشین ایشان در استان (زاگرس )شدند 영화 선샤인 다운로드.
نکته جالب در ۴ماهه اول سال ۱۳۹۰این بود که نمایندگان آن زمان استان در مجلس،با هم متحد شده بودند تا به هرصورت ممکن آقای نوذری را از سمت خود برکنار کنند.نمایندگان محترم مجلس در آن زمان از مهندس نیکزاد به عنوان یک گزینه شایسته وبسیار مفید وکارامد برای استانداری نام برده وبه شدت از انتصاب ایشان دفاع نمودند.البته در این حمایت های نمایندگان وبسیاری از مردم استان به خاطر نقش پشتیبانی وحمایت وزیر محترم راه وشهرسازی از استاندار جدید بود که همه امیدوار بودیم آقای نیکزاد با استفاده از موقعیت برادر وزیر خود در توسعه استان تحولی شگرف ایجاد نمایند 기후변화 다운로드.
طی ۱سال اخیر به رغم تمامی مشکلات ونارسایی های موجود در استان وتغییرات مستمر مدیران ومسئولان استانی ،خبری از احتمال تغییر استاندار نبود،اما اکنون بعد از گذشت حدود ۱۴ماه از انتصاب مهندس نیکزاد به سمت استاندار،گویا نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی در فکر تغییر استاندار هستند 메가스터디 스마트러닝 다운로드!
چرا استاندار باید ۱۴ماه بعد از انتصابش برکنار شود؟
دلایل نمایندگان محترم مجلس برای حمایت از تغییر استاندار چیست؟
آیا با تغییر استاندار ، مشکلات استان ومردم رنج کشیده آن به پایان می رسد؟
ملاک وشاخصِ استاندار خوب وکارامد از نظر نمایندگان محترم چیست؟
جناب آقای حجت الاسلام بزرگواری؛چه اتفاقی افتاده که بعد از ۱سال مجدداًبه فکر تغییر استاندار افتاده اید؟
و…
به نظر می آید که همانگونه که استاندار قبلی استان یعنی آقای نوذری به علت عدم توصیه پذیری از نمایندگان مجلس و استقلال در انجام امور سیاسی وحکومتی به خصوص در مورد انتصاب مدیران ،با نمایندگان مشکل پیدا نموده و سرانجام از سمت خود برکنار شدند،آقای مهندس نیکزاد نیز به دلایل مشابه و البته رویه استقلال طلبانه بیشتر خود در رسیدگی به امور استان ،از سوی نمایندگان مردم مورد حمله واقع شده وتلاش هایی جهت برکناری و تغییر ایشان صورت گرفته است Friends Season 3.
استان ما(زاگرس)از دیرباز با مشکلات عمده ای در انتخاب وانتصاب مدیران ارشد استان روبرو بوده است واین مشکلات در دولت های نهم ودهم نمود بیشتری داشته اند.نمایندگان مجلس علیرغم اینکه همیشه اعلام می کنند در امور سیاسی وبه خصوص عزل ونصب مدیران دخالت ندارند اما شاید بتوان هدف اصلی وبنیادی این نمایندگان را عزل ونصب مدیران استانی وشهرستانی دانست،تغییراتی که معمولاً بدتر و تنش زاتر از گذشته هستند opengl es 다운로드!
برای نمایندگان استان ،عزل ونصب مدیران نه از جهت کارامدی وتخصص بلکه از نگاه سیاسی ،قومی وقبیله ای ،مهم وضروری است.هرمدیری که بخواهد در برابر نمایندگان،استقلال داشته باشد باید از گردونه مدیریت خارج و فرد جدیدی که در طیف سیاسی ویا قومیِ نماینده جدید جای دارد در مسند امور قرار گیرد.به علت وجود همین چرخه نامناسب انتخاب وانتصاب مدیران می باشد که استان از مسیر رشد وتوسعه خارج شده و بیشتر وقت و همت نمایندگان و نیز مدیران استان برای مسایل پشت پرده ولابی های سیاسی واقتصادی و… برای تصاحب جایگاه مدیریتی استان ، صرف می گردد Chrome php download.
تغییر استاندار نمی تواند مشکلات و رنج های مردم را برطرف سازد ،زیرا مشکلات ما از وجود استاندار ناشی نمی شوند بلکه مشکلات ما ناشی از نبود یا عدم اجرای برنامه های مدون وجامع از یک سو و نبود اجماع وهمدلی بین مردم،نخبگان ومسئولین از سوی دیگر می باشد Teamap 8.0.
جناب آقای مهندس نیکزاد در طی ۱۴ماه اخیر به رغم برخی انتقادات وارده بر ایشان که البته اینجانب نیز معمولاً این انتقادات را منعکس کرده ام،با توجه به نیروی جوانی ونیز پشتیبانی وپشت گرمی برادر محترم شان در هیأت دولت توانسته اند اقدامات خوبی را صورت دهند که ادامه ونتیجه بخش بودن این اقدامات ،ادامه حضور ومدیریت ایشان در سمت استاندار استان (زاگرس) را ضروری می سازد 킬러들의 수다 다운로드.
البته شاید رفتن آقای نیکزاد به استان اردبیل وقرار گرفتن در مسند استاندار این استان ،برای شخص آقای نیکزاد بسیار بهتر وشیرین تر باشد زیرا به زادگاه ومحل زندگی خود برگشته و از استان هزاررنگ ودسیسه ما(زاگرس)نیز راحت می شوند Google Play Store apk. امااینکه قرار باشد آقای دکتر سید حسین صابری ،استاندار کنونی اردبیل به عنوان استاندار جدید به یاسوج تشریف بیاورند نیز چندان نمی تواند فکر و برنامه ای کارشناسی شده وکارامد باشد.
جناب آقای صابری که اصالتاً کرمانی می باشند نیز بعد از حدود ۴سال استانداری لرستان ،در تیرماه ۱۳۸۹ به ناگهان به عنوان استاندار اردبیل معرفی واز استان لرستان خداحافظی کرده و۲سال اخیر را به عنوان استاندار اردبیل مشغول خدمت بوده اند.تغییرات آقای دکتر صابری طی ۲سال اخیر وتغییر آقای نیکزاد بعد از ۱سال را می توان نمادی از نابسامانی مدیریتی کشور دانست.
باید متوجه بود که آقای مهندس نیکزاد بعد از ورود به استان ما، وقت زیادی را برای آشنایی و تمرکز برشرایط ومشکلات استان صرف نموده اند واکنون بر مسایل استان اشراف کامل دارند ،در صورت تغییر استاندار و حضور آقای دکتر صابری ،ایشان نیز گرفتار ناآشنایی با استان ومسایل آن هستند که وقت بسیاری از ایشان را خواهد گرفت و با توجه به انتخابات ریاست جمهوری آینده، عملاًهیچ کار مفیدی برای توسعه استان از آقای دکتر صابری برنمی آید.
با توجه به انتخابات ریاست جمهوری یازدهم که طی ۱سال آینده بیشتر وقت و توان مدیران دولتی وحتی نمایندگان محترم مجلس را خواهد گرفت ومسئله اصلی کشور این انتخابات خواهدبود ،تغییر استاندار کنونی استان (زاگرس) هرگز منجر به بهبود اوضاع اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی و رشد وتوسعه استان نخواهد شد.
ای کاش نمایندگان محترم مجلس تا پایان عمر دولت دهم صبر کنند و از اینگونه تغییرات شتابزده وغیر مفید به حال استان ومردم ،خودداری نمایند و وزارت کشور نیز به جای اینگونه تغییرات ،استانداران این ۲استان به خصوص جناب آقای مهندس نیکزاد را برای ادامه فعالیت در محل های کنونی خدمت خود نگه داشته تا بتوانند بهتر وبیشتر به مردم خدمت کنند.

منبع:
تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب