۰:۴۲:۳۶ - چهارشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۸
تصاویر کشفیات پلیس استان فارس در سال ۱۳۹۸
از ابتدای امسال تاکنون ۴۲ باند بزرگ مواد مخدر در استان فارس منهدم و در همین زمینه، ۵۰۵ دستگاه خودرو و ۴۳ دستگاه موتورسیکلت توقیف، ۸ هزار و ۳۴۰ قاچاقچی و توزیع کننده مواد مخدر خرده دستگیر شد 아이튠즈 도구 다운로드.   اقلیم زاگرس به نقل از خبرآنلاین:  از ابتدای امسال تاکنون ۴۲ باند بزرگ […]

از ابتدای امسال تاکنون ۴۲ باند بزرگ مواد مخدر در استان فارس منهدم و در همین زمینه، ۵۰۵ دستگاه خودرو و ۴۳ دستگاه موتورسیکلت توقیف، ۸ هزار و ۳۴۰ قاچاقچی و توزیع کننده مواد مخدر خرده دستگیر شد 아이튠즈 도구 다운로드. • کشفیات 5 ماهه فرماندهی نیروی انتظامی استان فارس در سال 98

 

اقلیم زاگرس به نقل از خبرآنلاین:  از ابتدای امسال تاکنون ۴۲ باند بزرگ مواد مخدر در استان فارس منهدم و در همین زمینه، ۵۰۵ دستگاه خودرو و ۴۳ دستگاه موتورسیکلت توقیف، ۸ هزار و ۳۴۰ قاچاقچی و توزیع کننده مواد مخدر خرده دستگیر شد 범용공인인증서 다운로드.

۲۵ تن مواد مخدر از ابتدای امسال تاکنون کشف شده که نسبت به مدت مشابه پارسال ۱۶ درصد افزایش داشته است Pachucon.

در این مدت حدود هزار خودرو توقیف، ۲ هزار نفر در این زمینه دستگیر و ۷۵ پرونده بالای ۵۰۰ میلیون تومان تشکیل شده است Quantum physics download.

ارزش کالاهای کشف شده قاچاق، ۱۹۰ میلیارد تومان است. کشف این کالاها نسبت به مدت مشابه پارسال ۲۳ درصد رشد داشته است 수치지형도 다운로드.

سرقت در سطح استان فارس ۳۰ درصد افزایش یافته است که در این رابطه ۳۰ باند سرقت منهدم شد و ۸۷ نفر سارقان به ۷۱۰ سرقت اعتراف کردند nominator form.

در تصاویر زیر کشفیات ۵ ماهه فرماندهی نیروی انتظامی استان فارس در سال ۹۸ را می‌بینید os x 10.9 다운로드.

 • کشفیات 5 ماهه فرماندهی نیروی انتظامی استان فارس در سال 98
 • کشفیات 5 ماهه فرماندهی نیروی انتظامی استان فارس در سال 98
 • کشفیات 5 ماهه فرماندهی نیروی انتظامی استان فارس در سال 98
 • کشفیات 5 ماهه فرماندهی نیروی انتظامی استان فارس در سال 98
 • کشفیات 5 ماهه فرماندهی نیروی انتظامی استان فارس در سال 98
 • کشفیات 5 ماهه فرماندهی نیروی انتظامی استان فارس در سال 98
 • کشفیات 5 ماهه فرماندهی نیروی انتظامی استان فارس در سال 98
 • کشفیات 5 ماهه فرماندهی نیروی انتظامی استان فارس در سال 98
 • کشفیات 5 ماهه فرماندهی نیروی انتظامی استان فارس در سال 98
 • کشفیات 5 ماهه فرماندهی نیروی انتظامی استان فارس در سال 98
 • کشفیات 5 ماهه فرماندهی نیروی انتظامی استان فارس در سال 98
 • کشفیات 5 ماهه فرماندهی نیروی انتظامی استان فارس در سال 98
 • کشفیات 5 ماهه فرماندهی نیروی انتظامی استان فارس در سال 98
 • کشفیات 5 ماهه فرماندهی نیروی انتظامی استان فارس در سال 98
 • کشفیات 5 ماهه فرماندهی نیروی انتظامی استان فارس در سال 98
 • کشفیات 5 ماهه فرماندهی نیروی انتظامی استان فارس در سال 98
 • کشفیات 5 ماهه فرماندهی نیروی انتظامی استان فارس در سال 98
 • کشفیات 5 ماهه فرماندهی نیروی انتظامی استان فارس در سال 98
 • کشفیات 5 ماهه فرماندهی نیروی انتظامی استان فارس در سال 98
 • کشفیات 5 ماهه فرماندهی نیروی انتظامی استان فارس در سال 98
 • کشفیات 5 ماهه فرماندهی نیروی انتظامی استان فارس در سال 98
 • کشفیات 5 ماهه فرماندهی نیروی انتظامی استان فارس در سال 98
 • کشفیات 5 ماهه فرماندهی نیروی انتظامی استان فارس در سال 98
 • کشفیات 5 ماهه فرماندهی نیروی انتظامی استان فارس در سال 98
 • کشفیات 5 ماهه فرماندهی نیروی انتظامی استان فارس در سال 98
 • کشفیات 5 ماهه فرماندهی نیروی انتظامی استان فارس در سال 98

منبع:
تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب