۹:۲۱:۳۹ - جمعه ۱۸ مرداد ۱۳۹۸
تصاویر معبد شائولین
 معبد شائولین 少林寺) یک معبد بودایی است که در استان هنان در جمهوری خلق چین قرار گرفته‌ است. به گفته مورخان این معبد منشأ هنرهای رزمی چینی (کونگ فو یا ووشو) می‌باشد. اقلیم زاگرس به نقل از فرارو:  اعضای معبد شائولین در دنگ فنگ استان هنان چین همه روزه تحت آموزش های سخت قرار می گیرند. […]

 معبد شائولین 少林寺) یک معبد بودایی است که در استان هنان در جمهوری خلق چین قرار گرفته‌ است. به گفته مورخان این معبد منشأ هنرهای رزمی چینی (کونگ فو یا ووشو) می‌باشد.اقلیم زاگرس به نقل از فرارو:  اعضای معبد شائولین در دنگ فنگ استان هنان چین همه روزه تحت آموزش های سخت قرار می گیرند.

 معبد شائولین 少林寺) یک معبد بودایی است که در استان هنان در جمهوری خلق چین قرار گرفته‌ است. به گفته مورخان این معبد منشأ هنرهای رزمی چینی (کونگ فو یا ووشو) می‌باشد.

امروزه در این معبد علاوه بر انجام احکام دینی بودایی، به آموزش هنرهای رزمی می‌پردازند.

در معبد شائولین همواره هنرهای رزمی چون: تای چی چوان، ساندا، چی کونگ، و… آموزش داده می‌شوند. آموزش های هنرآموزان در این معبد همزمان با پخش موسیقی منحصربفردی صورت می گیرد.

همچنین این معبد جزو میراث جهانی یونسکو به حساب می‌آید.

Stunning photos reveal Shaolin Temple at night

少林寺武術表演。

少林寺武術表演。

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر) در معبد شائولین

منبع:
تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب