۲۱:۵۴:۳۹ - جمعه ۵ مهر ۱۳۹۸
تصاویر حضور گردشگران در کوهرنگ‎
شهرستان کوهرنگ در استان چهارمحال و بختیاری با وجود جاذبه های گردشگری طبیعی از جمله آبشارها و چشمه های فراوان این‌ منطقه را برای گردشگران به یک مقصد ایده آل تبدیل کرده است.   اقلیم زاگرس به نقل از ایرنا:    فصل تابستان فرصت مناسبی برای سفر و لذت بردن از مناطق کوهستانی با آب […]

شهرستان کوهرنگ در استان چهارمحال و بختیاری با وجود جاذبه های گردشگری طبیعی از جمله آبشارها و چشمه های فراوان این‌ منطقه را برای گردشگران به یک مقصد ایده آل تبدیل کرده است.  • ایرنا-شهرکرد- فصل تابستان فرصت مناسبی برای سفر و لذت بردن از مناطق کوهستانی با آب و هوای خنک است <a class=Wavepad download. شهرستان کوهرنگ در استان چهارمحال و بختیاری با وجود جاذبه های گردشگری طبیعی از جمله آبشارها و چشمه های فراوان این‌ منطقه را برای گردشگران به یک مقصد ایده آل تبدیل کرده است. عکاس/احمد ریاحی دهکردی" width="759" height="506" />

 

اقلیم زاگرس به نقل از ایرنا:    فصل تابستان فرصت مناسبی برای سفر و لذت بردن از مناطق کوهستانی با آب و هوای خنک است with you. شهرستان کوهرنگ در استان چهارمحال و بختیاری با وجود جاذبه های گردشگری طبیعی از جمله آبشارها و چشمه های فراوان این‌ منطقه را برای گردشگران به یک مقصد ایده آل تبدیل کرده است. عکاس احمد ریاحی دهکردی

  • ایرنا-شهرکرد- فصل تابستان فرصت مناسبی برای سفر و لذت بردن از مناطق کوهستانی با آب و هوای خنک است <a class=Linux tomcat download. شهرستان کوهرنگ در استان چهارمحال و بختیاری با وجود جاذبه های گردشگری طبیعی از جمله آبشارها و چشمه های فراوان این‌ منطقه را برای گردشگران به یک مقصد ایده آل تبدیل کرده است. عکاس/احمد ریاحی دهکردی" width="914" height="609" />
  • ایرنا-شهرکرد- فصل تابستان فرصت مناسبی برای سفر و لذت بردن از مناطق کوهستانی با آب و هوای خنک است. شهرستان کوهرنگ در استان چهارمحال و بختیاری با وجود جاذبه های گردشگری طبیعی از جمله آبشارها و چشمه های فراوان این‌ منطقه را برای گردشگران به یک مقصد ایده آل تبدیل کرده است. عکاس/احمد ریاحی دهکردی
  • ایرنا-شهرکرد- فصل تابستان فرصت مناسبی برای سفر و لذت بردن از مناطق کوهستانی با آب و هوای خنک است. شهرستان کوهرنگ در استان چهارمحال و بختیاری با وجود جاذبه های گردشگری طبیعی از جمله آبشارها و چشمه های فراوان این‌ منطقه را برای گردشگران به یک مقصد ایده آل تبدیل کرده است. عکاس/احمد ریاحی دهکردی
  • ایرنا-شهرکرد- فصل تابستان فرصت مناسبی برای سفر و لذت بردن از مناطق کوهستانی با آب و هوای خنک است. شهرستان کوهرنگ در استان چهارمحال و بختیاری با وجود جاذبه های گردشگری طبیعی از جمله آبشارها و چشمه های فراوان این‌ منطقه را برای گردشگران به یک مقصد ایده آل تبدیل کرده است. عکاس/احمد ریاحی دهکردی
  • ایرنا-شهرکرد- فصل تابستان فرصت مناسبی برای سفر و لذت بردن از مناطق کوهستانی با آب و هوای خنک است. شهرستان کوهرنگ در استان چهارمحال و بختیاری با وجود جاذبه های گردشگری طبیعی از جمله آبشارها و چشمه های فراوان این‌ منطقه را برای گردشگران به یک مقصد ایده آل تبدیل کرده است. عکاس/احمد ریاحی دهکردی
  • ایرنا-شهرکرد- فصل تابستان فرصت مناسبی برای سفر و لذت بردن از مناطق کوهستانی با آب و هوای خنک است. شهرستان کوهرنگ در استان چهارمحال و بختیاری با وجود جاذبه های گردشگری طبیعی از جمله آبشارها و چشمه های فراوان این‌ منطقه را برای گردشگران به یک مقصد ایده آل تبدیل کرده است. عکاس/احمد ریاحی دهکردی
  • ایرنا-شهرکرد- فصل تابستان فرصت مناسبی برای سفر و لذت بردن از مناطق کوهستانی با آب و هوای خنک است. شهرستان کوهرنگ در استان چهارمحال و بختیاری با وجود جاذبه های گردشگری طبیعی از جمله آبشارها و چشمه های فراوان این‌ منطقه را برای گردشگران به یک مقصد ایده آل تبدیل کرده است. عکاس/احمد ریاحی دهکردی
  • ایرنا-شهرکرد- فصل تابستان فرصت مناسبی برای سفر و لذت بردن از مناطق کوهستانی با آب و هوای خنک است. شهرستان کوهرنگ در استان چهارمحال و بختیاری با وجود جاذبه های گردشگری طبیعی از جمله آبشارها و چشمه های فراوان این‌ منطقه را برای گردشگران به یک مقصد ایده آل تبدیل کرده است. عکاس/احمد ریاحی دهکردی
  • ایرنا-شهرکرد- فصل تابستان فرصت مناسبی برای سفر و لذت بردن از مناطق کوهستانی با آب و هوای خنک است. شهرستان کوهرنگ در استان چهارمحال و بختیاری با وجود جاذبه های گردشگری طبیعی از جمله آبشارها و چشمه های فراوان این‌ منطقه را برای گردشگران به یک مقصد ایده آل تبدیل کرده است. عکاس/احمد ریاحی دهکردی

منبع:
تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب