۸:۳۵:۰۳ - سه شنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۷
ترانه بی بی مریم بختیاری با صدای نرگس مختاری
در همین کوهستان زنی می زیسته که برابر صد مرد در سرنوشت تاریخ معاصر ما دخیل بوده است. مقصودم «بی بی مریم بختیاری» است. اقلیم زاگرس:  سردار بی بی مریم بختیاری، از برجسته ترین زنان مبارز ایران، (مادر شیرعلیمردان خان بختیاری، خواهر سردار اسعد و همسر علیقلی خان چهارلنگ) بود که در سال ۱۲۵۱ هـ.ش در سرزمین […]

در همین کوهستان زنی می زیسته که برابر صد مرد در سرنوشت تاریخ معاصر ما دخیل بوده است. مقصودم «بی بی مریم بختیاری» است.اقلیم زاگرس:  سردار بی بی مریم بختیاری، از برجسته ترین زنان مبارز ایران، (مادر شیرعلیمردان خان بختیاری، خواهر سردار اسعد و همسر علیقلی خان چهارلنگ) بود که در سال ۱۲۵۱ هـ.ش در سرزمین بختیاری بدنیا آمد. پدرش حسینقلی خان ایلخانی معروف بختیاری و مادرش بی بی فاطمه از طایفه چهارلنگ بود. بی بی مریم در کودکی پدر را از دست داد و زندگی دشواری را گذراند. پدرش به دست ظل السلطان حاکم اصفهان کشته شد و خانواده اش مغضوب حکومت گردیده و مدت ها آوارگی و سختی کشیدند.

دکتر باستانی پاریزی مورخ شهیر معاصر نیز می نویسد:  ((در همین کوهستان زنی می زیسته که برابر صد مرد در سرنوشت تاریخ معاصر ما دخیل بوده است. مقصودم «بی بی مریم بختیاری» است))

 

 

 متن تصنیف بی بی مریم 
کاشکی بی (وای، وای) بی مریمه (های، خدا) سردار زنگل
قطارا (وای، وای) حمایلس (وای، خدا) ری دس مسلسل

بی مریم (های، ولا) شیر زنون (های، خدا) ز قلعه زید در
صد مِردِ (وای، های) تفنگ به دس (های، خدا) نی واس برابر

بی مریم (وای، وای) سوار اِیا (های، خدا) تفنگ سر شون
دهدر (وای، ولا) ایلخانیه (وای، ولا) دا علیمردون

بی مریم (وای، وای) تو کل بزن (های، خدا) سی علیمردون
جنگ کنه (وای، ولا) با دشمنون (وای) گو! چی شیر میدون

بی مریم (وای، وای) لچک به سر (وای، وای) تفنگ سر دس
شیر جنگی (آخه) ایلمون (وای، خدا) مر منده بی کس

ترجمه: مریم خانم 
کاشکی بود بی بی مریم رو؛ سردار زنان
قطارها حمایلش (روی دوشش)؛ روی دست [ـش هم] مسلسل

بی‌بی مریم، شیرِ زنان، از قلعه زد بیرون
صد مردِ تفنگ به دست، نیست باهاش برابر (باهاش برابری نمی‌کنه)

بی‌بی مریم سواره میاد؛ تفنگ روی شونه[اش]
دخترِ خانِ ایل است، مادر «علیمردان» است

بی‌بی مریم! تو کِل بزن برای «علیمردان»
[اون] جنگ کنه با دشمنان؛ برادر[م]! مثل شیر میدان

بی‌بی مریم، لچک به سر، تفنگ بر دست
شیر جنگی ایل‌مان مگر مانده بی‌کس (تنها)

منبع:
تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب