۱۵:۱۹:۴۸ - چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷
برداشت مرکبات در گچساران
 برداشت مرکبات شامل پرتقال، نارگی و لیمو ترش خارو از باغ های شهرستان گچساران آغاز شد. اقلیم زاگرس به نقل از ایرنا:   برداشت مرکبات شامل پرتقال، نارگی و لیمو ترش خارو از باغ های شهرستان گچساران آغاز شد.  

 برداشت مرکبات شامل پرتقال، نارگی و لیمو ترش خارو از باغ های شهرستان گچساران آغاز شد.


اقلیم زاگرس به نقل از ایرنا:   برداشت مرکبات شامل پرتقال، نارگی و لیمو ترش خارو از باغ های شهرستان گچساران آغاز شد.

 

منبع:
تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب