گروه: تصویر / عمومی
تاریخ: ۱۸:۲۴ :: ۱۳۹۷/۰۴/۱۰
برداشت انگور از تاکستان غزاویه کارون

روستای غزاویه بزرگ یکی از روستاهای شهرستان کارون (کوت عبدالله) بوده که در شرق رودخانه کارون واقع شده و هر ساله برداشت انگور از تاکستان این روستا از تیرماه تا اواسط مردادماه انجام می شود.         اقلیم زاگرس به نقل از ایرنا:   روستای غزاویه بزرگ یکی از روستاهای شهرستان کارون(کوت عبدالله) بوده […]

روستای غزاویه بزرگ یکی از روستاهای شهرستان کارون (کوت عبدالله) بوده که در شرق رودخانه کارون واقع شده و هر ساله برداشت انگور از تاکستان این روستا از تیرماه تا اواسط مردادماه انجام می شود. 

 

 

 

اقلیم زاگرس به نقل از ایرنا:   روستای غزاویه بزرگ یکی از روستاهای شهرستان کارون(کوت عبدالله) بوده که در شرق رودخانه کارون واقع شده و هر ساله برداشت انگور از تاکستان این روستا از تیرماه تا اواسط مردادماه انجام می شود.

پاسخی بگذارید