تاریخ: ۲۳:۳۱ :: ۱۳۹۸/۰۹/۰۲
بازداشت پسر یکی از وزرای مستعفی دولت

یک منبع آگاه خبر بازداشت پسر یکی از وزرای سابق که در دولت یازدهم و دوازدهم فعالیت داشت را تائید کرد. اتهام این فرد در ارتباط با مفاسد اقتصادی است. اقلیم زاگرس به نقل از باشگاه خبرنگاران:  یک منبع آگاه خبر بازداشت پسر یکی از وزرای سابق را تائید کرد. یک منبع آگاه در قوه قضائیه خبر […]

یک منبع آگاه خبر بازداشت پسر یکی از وزرای سابق که در دولت یازدهم و دوازدهم فعالیت داشت را تائید کرد. اتهام این فرد در ارتباط با مفاسد اقتصادی است.


اقلیم زاگرس به نقل از باشگاه خبرنگاران:  یک منبع آگاه خبر بازداشت پسر یکی از وزرای سابق را تائید کرد.

یک منبع آگاه در قوه قضائیه خبر بازداشت پسر یکی از وزرای سابق که در دولت یازدهم و دوازدهم فعالیت داشت را تائید کرد.

وی گفت: اتهام این فرد در ارتباط با مفاسد اقتصادی است.

پاسخی بگذارید